Определение
16-05-2016
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 025 В ИМЕТО НА НАРОДА Днес, 16 май 2016 г., Военно-апелативен съд, в град Пловдив, в ЗАКРИТО съдебно заседание, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полковник Стойко Драганов Спасов ЧЛЕНОВЕ: 1. майор Величка Захариева Влашева 2. Ст. лейт. Даниел Атанасов Луков разгледа ВНОХД № 026/2016 г. по описа на Военно-апелативен съд София, докладвано от съдия докладчика майор Величка Влашева Производството е по реда на чл. 327 от НПК. …………………………………………………… Водим от горното съдът О П Р Е Д Е Л И: ВНАСЯ за разглеждане ВНОХД № 026/2016 г. по описа на Военно-апелативен съд София за разглеждане в открито съдебно заседание. НАСРОЧВА делото за 13.07.2016 г. от 10.30 часа, за която дата да се призоват подсъдимите, защитниците им, гражданските ищци и повереника им, гражданският ответник, чрез процесуалния им представител, Военно-апелативна прокуратура София и вещите лица. НАЗНАЧАВА СЕДМОРНА СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА с участието на вещи лица в областите на съдебната медицина, патоанатомията токсикологията, кардиологията, неврохирургията и пулмологията. Въпросите, на които следва да дадат отговор вещите лица са: …………………………………………………. Да се предоставят всички материали по делото за запознаване на вещите лица и изготвяне и представяне в срок на експертизата. Определям срок за изготвянето на експертизата 40 дни, като същите ще следва да спазят срока по чл. 149, ал. 3, предл. 2 от НПК. Да се пише писмо до изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив в посочения в мотивната част на настоящото определение смисъл. Да се изискат по-горе посочените в мотивната част на определението писмени доказателства от Директор на Специализирана административна служба „Административно обслужване“ при МВР София. Определението е окончателно. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg