Определение
26-04-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 018

гр. София, 26.04.2016 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и пети април две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                  ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                  полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

при секретар Теодора Спасова разгледа молбите за поправки на протокол от съдебно заседание на 13.04.2016 г., по ВНОХД 032 по описа на съда за 2016 г., докладвано от съдията полк. Р. ПЕТКОВ, подадени от В. С. С., Д. П. Д. и М. Б. Б.- частните обвинители и граждански ищци по същото дело. …………………………………………………………………………….

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбите на страните С., Д. и Б.-граждански ищци и частни обвинители за поправки на протокола от съдебно заседание на 13.04.2016 г. по ВНОХД 032/ 2016 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                              ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg