Определение
24-04-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 07

                                

гр. София, 24. 04. 2017 година

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание при закрити врата на осми февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

                   

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                       ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                          полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

                                                       

                     

при секретар Теодора Спасова

и с участието на прокурора полк. ДАНЧО ДАНОВ

разгледа частно наказателно дело № 01 по описа за 2017 година, докладвано от съдията полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ, образувано по частна жалба от Х. М. М. от гр. С. чрез служебния му защитник адв. Т. С. от ***АК срещу определение № 64/12.12.2016 г. по чнд № 0268/2016 г. на Софийския военен съд.

…………………………………………….

 

Предвид горното и на основание чл. 337, ал.1, т.1 НПК Военно-апелативният съд

                  

О П Р Е Д Е Л И   :

                    

ИЗМЕНЯВА определение № 64/12.12.2016 г. по чнд № 0268/2016 г. на Софийския военен съд, като на основание чл.25, ал.1, вр.с чл.24 НК УВЕЛИЧАВА определеното общо най-тежко наказание на осъдения Х. М. М. с 2/ ДВЕ ГОДИНИ/ лишаване от свобода, а не с четири години лишаване от свобода, както е постановил първоинстанционният съд.

ПОТВЪРЖДАВА  определението в останалата му част.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

                                                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      

 

  ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg