Определение по чл. 327 НПК
10-02-2017

                       О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

  № 10

 

                            гр.София, 10.02.17 година

 

 ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в закрито заседание на десети февруари през две хиляди и седемнадесета година в следния състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

                                                       полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

           

като разгледа докладваното от съдията  полк. ПЕТЬО Сл.ПЕТКОВ в.н.о.х.д. № 2 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:              

       С Присъда № 62 от 23.11.2016 година по н.о.х.д. № 58/2016 г., състав на Софийския военен съд е признал подсъдимия редник Г. С. Г. от военно формирование *** – С. ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,  че за времето от 07.01.2010 година до 09.04.2015 година при продължавано престъпление, във военни формирования *** – Д. и ***–С., чрез използване на документи с невярно съдържание и неистински документи, на различни дати през периода, на петдесет и два пъти, получил без правно основание чуждо движимо имущество парични суми, собственост на посочените военни формирования, общо в размер на 5605.00 лева с намерение да ги присвои и на основание чл. 212 ал. 1, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК го е осъдил на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА УСЛОВНО с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ. Съдът се е произнесъл и по разоските.

Присъдата е обжалвана както от подсъдимия и неговия защитник. В жалбата се сочат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на присъдата и за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствени правила. Сочи се довод, че деянието на подсъдимия е несъставомерно. Съдът не обсъдил и не оценил всички събрани по делото доказателства.  Иска се отмяна на присъдата и постановяване на нова оправдателна такава. Не са направени искания за събиране на нови доказателства.

С оглед на всичко изложено, съдът като взе предвид материалите по делото и съобрази изискванията на чл. 327 от НПК намери следното:

          За изясняване на делото от фактическа страна не се налага допълване на делото с нови доказателства.

           По изложените съображения и на основание чл. 327 от НПК ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД,

 

                            О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :     

 

НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание на 01.03.2017 година от 10.00 часа, за която дата да се призоват страните.

НЕ ДОПУСКА събирането на нови доказателства пред настоящата инстанция.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

                                    

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 

ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg