Решение
05-04-2017

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

17

 

гр. София, 5 април 2017 година

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание в София, на пети април две хиляди и седемнадесета, в състав:

 

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

при секретар Теодора Спасова

и с участието на прокурора полк. МОМЧИЛ БЕНЧЕВ

разгледа въззивно административно-наказателно дело № 6 по описа за 2017 година, докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано на 16.02.2017 г. по жалба на младши сержант П.Г.Я. от военно формирование ***-С. З., чрез защитника му адвокат Пламен Кирилов Марков от АК-Ямбол, срещу решение № 2 от 26.01.2017 г. по АНД № 224/2016 г. по описа на Военен съд-Пловдив.

 

Военно-апелативният съд въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 378, ал. 2 и чл. 336, ал. 1, т. 3 от НПК,

 

 Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО решение № 2 от 26.01.2017 г. по АНД № 224/2016 г. по описа на Пловдивския военен съд, с което младши сержант П.Г. Я. от военно формирование ...-С. З. е признат за виновен, че за периода от 01.02.2012 г. до 23.09.2013 г., във военно формирование *** С. З., при условията на продължавано престъпление на 13 пъти съзнателно се ползвал от неистински частни документи – 13 броя разписки за наем с дати: от 01.02.2012 г., от 02.04.2012 г., от 02.05.2012 г., от 02.07.2012 г., от 01.08.2012 г., от 01.10.2012 г., от 01.11.2012 г., от 02.01.2013 г., от 01.02.2013 г., от 01.03.2013 г., от 01.04.2013 г., от 01.07.2013 г. и от 03.09.2013 г., представени със заявление-декларации до командира на военното формирование, като подписите за „получил сумата“ в 13 броя разписки за наем не били положени от Д. А. К.от гр. П. и ги употребил, като ги представил пред командването и жилищната комисия на военно формирование ***-С. З., за да докаже изпълнението на свое наемно задължение по наемно правоотношение с ц. л. Д. А. К. от гр. П., като от него за самото съставяне на може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316, алт. 1, вр. с чл. 309, ал. 1, алт. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 НК, и на основание чл. 78а НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева и

ПОСТАНОВЯВА НОВО решение, с което признава младши сержант П. Г. Я. от военно формирование ***-С. З. за НЕВИНЕН за периода от 01.02.2012 г. до 23.09.2013 г. при условията на продължавано престъпление съзнателно да е използвал и употребил неистински частни документи пред командването на жилищната комисия на военно формирование ***-С. З., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което на основание чл. 304 НПК го ОПРАВДАВА по обвинението по чл. чл. 316, алт. 1, вр. с чл. 309, ал. 1, алт. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 НК.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:

 

 

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg