Определение № 20/07.04.2012 г. по чл. 327 от НПК
07-04-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

20

 

гр. София, 07.04.2017 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на седми април две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                       полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

разгледа въззивно наказателно от общ характер дело № 11 по описа за 2017 г. докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН,

образувано по жалба на подсъдимия Р. П. З. срещу присъда № 4 от 24.02.2017 г. по нохд № 133/2016 г. по описа на Военен съд – гр. Сливен.

 

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

На 15.12.2016 г. Военно-окръжна прокуратура – Сливен е внесла обвинителен акт във Военен съд – Сливен срещу матрос 3-ти клас Р. П. З. за извършено престъпление по чл. 212, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК.

С присъда № 4/24.02.2017 г. Сливенският военен съд е признал подсъдимия матрос 3-ти клас З. за виновен в извършване на престъпление по чл. 212б, ал. 1, т. 4, вр. чл. 212, ал. 6, вр. ал. 1 НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание „Глоба“ в размер на 1000 лв.

Съдът като взе предвид, че страните нямат доказателствени искания и че с оглед изясняване на обстоятелствата по делото на настоящия етап не се налага провеждането на въззивно съдебно следствие намира, че делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Предвид гореизложеното делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.04.2017 г. от 09,00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

Ето защо и на основания чл. 327 съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на         26.04.2017 г. от 09,00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

           ЧЛЕНОВЕ:                  

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg