Определение по чл. 327 НПК
18-04-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

22

 

гр. София, 18.04.2017 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на осемнадесети април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                      ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                             полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

при секретар Нина Стоянова

разгледа въззивно наказателно от общ характер дело № 12 по описа за 2017 г. докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ,

образувано по жалба на ефр. Д. И. П., в качеството си на подсъдим, срещу присъда № 4 от 07.02.2017 г. по НОХД № 296/2016 г. по описа на Военен съд – гр. Пловдив.

 

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

Съдът като взе предвид, че подсъдимият и защитника му правят доказателствени искания, но не дават мотивировка за исканията си, делото следва да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство, където ще бъдат изслушани.

За изясняване на обстоятелствата по делото на настоящия етап не се налага провеждането на въззивно съдебно следствие.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.05.2017 г. от 10.00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

 

Предвид горното и на основания чл. 327 съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.05.2017 г. за 10.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:                    

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg