Решение № 29/21.06.2017
21-06-2017

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 29

                                

гр. София, 21.06.2017 година

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на двадесет и първи юни две хиляди и седемнадесета година в състав:

                   

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

         ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                            полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                                                                             

 

при секретар Теодора Спасова

и с участието на прокурора полк. МОМЧИЛ БЕНЧЕВ

разгледа административно наказателно дело № 23 по описа за 2017 година, докладвано от съдията полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ, образувано протест от Пловдивската военноокръжна прокуратура срещу решение № 5/24.04.2017 г. по АНД № 36/2017 г. на Пловдивския военен съд.

 

        

Военно-апелативният съд на основание чл. 336, ал. 1, т. 2 от НПК

 

 Р Е Ш И :

 

 

ОТМЕНЯВА решение № 5/24.04.2017 г. по АНД № 36/2017 г. на Пловдивския военен съд, с което обвиняемият лейтенант М. Г. Г. от военно формирование *** – гр. К. е признат за невинен и е оправдан по обвинението по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 от НК, и вместо него

ПОСТАНОВЯВА ново решение, с което признава обвиняемият лейтенант М. Г. Г. от военно формирование *** – гр. К. за ВИНОВЕН в това, че на 19.01.2017 г. в гр. К., без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – 1,1506 грама марихуана (коноп, канабис) със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 10,3% (тегловни проценти), на стойност 4,22 лева, представляващо маловажен случай на престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 НК и на основание чл. 78а, ал. 1 НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като МУ НАЛАГА административно наказание „глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл. 354а, ал. 6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението - 1,1506 грама марихуана (коноп, канабис) със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 10,3% (тегловни проценти), на стойност 4,22 лева.

ОСЪЖДА обвиняемия лейтенант Г. да заплати в полза на държавата разноските по делото в размер на 74,45 лева (седемдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки).

РЕШЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

        

                                                  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                    

 

 ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg