Определение
06-06-2017

                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 0035

 

гр. София, 6 юни 2017 година

 

                                В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на шести юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                           ЧЛЕНОВЕ:  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                              полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

                   

при секретар Нина Стоянова

разгледа частно наказателно дело № 0029 по описа за 2017 година, докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано на 31 май 2017 година по частна жалба от адвокат И. К. от АК-С. – защитник на подсъдимия о.р. полк. Д. И. Л., срещу разпореждане от 16. 05. 2017 г. на съдия-докладчика по НОХД № 0050/2017 година по описа на Софийския военен съд.

 

…………………………………..

 

         Предвид гореизложеното и на основание чл. 345 от НПК, Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от  16. 05. 2017 г. по нохд 0050/2017 г. по описа на Софийския военен съд, с което е потвърдена мярката за неотклонение „Гаранция“ в размер на 10 000 спрямо подсъдимия о. р. полк. Д. И. Л.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба или протест. 

        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:      

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg