Определение по чл. 327 НПК
03-07-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

45

 

гр. София, 03.07.2017 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на трети юли две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

          ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

                                полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

при секретар Теодора Спасова

разгледа въззивно наказателно от общ характер дело № 32 по описа за 2017 г. докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН,

образувано по жалба на Е. М. Р. от в.ф. № *** – гр. Б., в качеството си на подсъдим, срещу присъда № 11 от 15.05.2017 г. по НОХД № 325/2016 г. по описа на Военен съд – гр. София.

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

С присъда № 11/ 15.05.2017 г. по НОХД № 325/2016 г. състав на Софийски военен съд е признал за виновен старшина Е. М. Р. от в.ф. ***- гр. Б. и го е осъдил затова, че на неустановена дата и място придобил и държал до 11.20 часа на 22.04.2016 год. в село М., община Е., област В. Т. до дом № *** в населено място, в лек автомобил  „***” с рег.№ ***, собственост на Ю. В. И. от град С., боеприпаси за огнестрелно оръжие и пиротехнически изделия, без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл. 339, ал. 1, пр. 1 и пр. 2, вр. чл. 54 от НК на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отложил изпълнението на наложеното наказание с изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, съдъдт е осъдил подсъдимия да заплати в полза на държавата сумата от 222 /двеста двадесет и два/ лева – разноски по делото.

Първоинстанционният съд се е произнесъл и относно веществените доказателства по делото.

Съдът като взе предвид, че страните нямат доказателствени искания, нито във въззивната жалба, нито в становището дадено от подсъдимия по НОХД № 325/2016 г. по описа на Софийски военен съд, делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

За изясняване на обстоятелствата по делото на настоящия етап не се налага провеждането на въззивно съдебно следствие.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.07.2017 г. от 10,00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

 

Предвид горното и на основания чл. 327 съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.07.2017 г. за 10.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:        

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg