Определение
20-11-2017

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

72

 

гр. София, 20 ноември  2017 година.

 

                                             В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                         ЧЛЕНОВЕ:  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                               полк.ПЕТЬО СЛ.ПЕТКОВ

 

при секретар Веселина Христова

разгледа наказателно общ характер дело П-51 по описа за 2017 година, докладвано от съдията полк.Р.Петков, образувано по писменото искане на прокурор от Военно-апелативната прокуратура за поправки и допълнения в  протокола  от съдебното заседания на 8.11.2017 г.

 

         ………………………………………………………………………………..

Предвид гореизложеното и на основание чл. 312, ал.2 НПК Военно-апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  искането на прокурора от Военно-апелативната прокуратура за допълване и поправки в протокола от съдебно заседание, проведено на 8.11.2017 г. по НОХД П-51/ 2017 г. на Военно-апелативен съд.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                  ЧЛЕНОВЕ:

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg