Определение
04-01-2018

                        О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

                                                                                               

                                                                     N: 1

 

                                        гр.София, 04.01.2018 година

 

            ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в открито заседание, при закрити врати, на четвърти януари през две хиляди и осемнадесета година в следния състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                                            ЧЛЕНОВЕ:  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                                                   полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

при секретар ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА и при участието на прокурора полковник НИВЕЛИН НАЧЕВ като разгледа докладваното от съдията  полк. ПЕТЬО Сл.ПЕТКОВ ЧНД № 1 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:                     

            С протоколно определение от 17.12.2017 година по ЧНД № 243/2017г., състав на Софийския военен съд НЕ Е УВАЖИЛ  искането на Софийската военноокръжна прокуратура за вземане на  мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия по ДП № 84-Сл/2017 година на ВОП-София А. П. Х. ЕГН******. На основание чл. 61 ал. 4 от НК съдът е взел мярка за неотклонение на обвиняемия Х. „парична гаранция“ в размер на 3000 (три хиляди) лева, вносима в десетдневен срок.

Определението е обжалвано от защитника на обвиняемия адвокат Христо Недялков от САК. В жабите се сочат доводи за незаконосъобразност на определението. Изтъква се, че не са налице основанията за вземане на мярка за неотклонение, понеже от доказателствата по делото не може да се направи обосновано предположение, че този обвиняем е извършил престъплението, за което е привлечен, както и че не са налице основанията по чл. 57 от НПК. Сочи се още, че при определяне на вида и размера на обжалваната мярка съдът не е взел предвид доказателствата срещу обвиняемия, възрастта му и семейното и имущественото му положение. Размерът на определената гаранция бил непосилен за обвиняемия. Иска се обжалваното определение да бъде отменено като на Х. или не бъде взета мярка за неотклонение или да му бъда определена по – лека мярка за неотклонание „подписка“, а алтернативно да се намали размерът на паричната гаранция. В съдебно заседание защитникът поддържа исканията.

Съдът разгледа жалбата на обвиняемия Х. и като съобрази данните по делото прие за установено следното:

А. П. Х. ЕГН ***** е привлечен като обвиняем от Софийската военноокръжна прокуратура за престъпления по чл. 321 ал. 3, предл. 2-ро, вр. ал. 1 предл. 1-во и 2-ро от НК. Правилна е констатацията на първостепенния съд, че от събраните към настоящия етап доказателства – протоколите за претърсване, обиск и изземване, разпитите на свидетели, други писмени доказателства, изготвените след експлоатация на СРС веществени доказателствени средства е налице обосновано подозрение и предположение, че същият вероятно е извършил деянието, в което е обвинен. С това се отговаря на първото възражение на защитника на обвиняемия, за липсата на обосновано предположение, че същият е извършил деянието, в което е обвинен.

Правилен е изводът на първостепенния съд, че липсват доказателства за опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Паричната гаранция като мярка за неотклонение е определена в норамелан размер. Не е вярно твърдението за непосилен размер на гаранцията. По делото е приложена вноска бележка, от която е видно, че гаранцията определена на обвиняемия Х. е платена. Законът допуска паричната гаранция да бъде внесена в полза на обвиняемия и от трето лице, какъвто е настоящият случай.

            Предвид изложеното определението на Софийския военен съд, с което по ДП № 84-Сл/2017 година на ВОП-София НЕ Е УВАЖЕНО  искането на Софийската военноокръжна прокуратура за вземане на  мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия  А. П. Х. ЕГН ***** и на основание чл. 61 ал. 4 от НК и на същия е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 3000 (три хиляди) лева следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

            По изложените съображения и на основание чл. 65 ал. 9 от НПК Военно-апелативният съд

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :    

            ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 17.12.2017 година по ЧНД № 243/2017г., на Софийския военен съд, с което НЕ Е УВАЖЕНО  искането на Софийската военноокръжна прокуратура за вземане на  мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия  по ДП № 84-Сл/2017 година на ВОП-София А. П. Х. ЕГН ******** и на основание чл. 61 ал. 4 от НК на същия е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 3000 (три хиляди) лева

.           ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

                                   

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

 

 2. 

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg