Определение по чл. 327 от НПК
08-02-2018

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

6

 

гр. София., 09 февруари 2018 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

         

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на девети февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 

           

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

      ЧЛЕНОВЕ:  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

    полк. ПЕТЬО СЛАВОВ

                                                 

при секретар Емилия Стоянова

разгледа въззивно административно наказателно дело № 4 по описа за 2018 година, докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ, образувано по жалба на обвиняемия капитан Т. А. Д. от …. – Я. срещу решение № 15/12.12.2017 г. по АНД № 115/2017 г. по описа на Военен съд – гр. Сливен.

          Определението е на основание чл. 327 от НПК.

          С обжалваното решение състав на военен съд – гр. Сливен е наказал обвиняемия - капитан Т. А. Д. от … - Я. с административно наказание „глоба” в пари в размер на хиляда лева глоба на основание чл. 387, ал. 1 във вр. чл. 26, ал. 1 от НК затова, че за периода от 03.07.2015 година до 01.04.2016 година във в.ф. … – Я. при условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице – изпълняващ длъжността Началник на щаба на в.ф. …. – Я. не изпълнил задълженията си по служба по чл. 158 т. 15 от Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България и превишил властта си по чл. 16 от Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България във връзка с чл. 29 ал. 1 от Наредбата за командировките в страната, Процедура рег. № 3-4116/07.11.2014 г. за изплащане на командировъчни пари във в.ф. 52 590, както и План-графика за счетоводния документооборот във формированието за 2015 и 2016 години и от това произлезли вредни последици – имуществена щета за формированието в размер на 1 740.00 лева.

В жалбата на подсъдимия Д. и защитата му не се правят доказателствени искания.

          Съставът на съда констатира, че не се налага разпит на нови свидетели и други следствени действия.

          Делото следва да бъде насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, гр. София, партер, зала № 4, за 10.00 часа, за която дата да бъдат призовани страните по делото.

Водим от горното и на основание чл. 318 във вр. чл. 327 от НПК. Военно- апелативният съд,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание за 28.02.2018 г., гр. София, съдебна палата, партер, зала № 4, за 10.00 часа.

Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

 

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg