Определение по чл. 327 от НПК
20-08-2019

               О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

                               № 40

                      гр. София, 15.08.2019 година

 

        

ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД, в закрито заседание на петнадесети август, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

             ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                              полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

 

разгледа докладваното от съдията полк. Свилен Александров в.н.о.х.д. № 18/2019 г. по описа на ВАпС.

 

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

 

С определение от 19.06.2019 г. Военно-апелативният съд е приел за решаване НОХД № 18/2019 г. по описа на съда.

След съвещание, съставът на съда констатира, че обстоятелствата по делото не са достатъчно изяснени и се налага повторен разпит на свидетеля П.Т.Г..

 

 

Поради изложеното и на основание чл. 315, вр. чл. 302 НПК, съдът

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :   

        

 ОТМЕНЯ определението си от 19.06.2019 г., с което НОХД № 18/2019 г. е прието за решаване.

ВЪЗОБНОВЯВА съдебното следствие по делото.

ДОПУСКА повторен разпит на свидетеля П.Т.Г..

НАСРОЧВА  делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.09.2019 година от 10.00 часа в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват подсъдимият ………….. Д.Г.Д. от в.ф.  ...... – К., неговия защитник адвокат Д.Д. от АК – П. и прокурор от Военно-апелативна прокуратура.  

Подсъдимият да бъде уведомен, че присъствието му в съдебно заседание е задължително.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                   

1.

ЧЛЕНОВЕ:

2.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg