Присъда
18-09-2019

П  Р  И  С  Ъ  Д  А

№ 30

                                

гр. София, 18.09.2019 година

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България в открито съдебно заседание на осемнадесети септември,  две хиляди и деветнадесета година, в състав:

          

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

   ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                      полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                                         

при секретар Веселина Христова

и с участието на полк. Данчо Данов – прокурор от Военно-апелативна прокуратура, разгледа въззивно наказателно дело от общ характер № 18 по описа за 2019 година, докладвано от полк. АЛЕКСАНДРОВ, образувано по протест на прокурор от Военно-окръжна прокуратура Пловдив и жалба на адвокат Делчо Джубелиев от АК Пловдив – защитник на подсъдимия ефр. Д. Г. Д. от в.ф. .... - К., срещу присъда № 3/28.02.2019 г. по НОХД № 66/2018 г. по описа на Военен съд Пловдив.

 

Военно-апелативният съд, след съвещание и на основание чл. 334, т. 2 и 4, вр. чл. 336, ал. 1, т. 3, вр. чл. 304, пр. 2 и 4, вр. чл. 24, ал. 5, т. 1 НПК,

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ОТМЕНЯ изцяло Присъда № 3/28.02.2019 г. по НОХД № 66/2018 г. по описа на Военен съд – Пловдив и вместо нея постановява НОВА ПРИСЪДА, с която:

1. Признава подсъдимия ефрейтор Д. Г. Д.ЗА НЕВИНЕН на 18.03.2018 г., около 04:00 ч. – 04:30 ч. в с. Т., на ул. „...“ срещу № ..., както и в двора на имот на ул. “…“ № .., да е причинил по хулигански подбуди леки телесни повреди на повече от едно лице и ГО ОПРАВДАВА  по обвинението чл. 131, ал. 1, т. 4, алт. 3 и т. 12, пр. 1, вр. чл. 130, ал. 1 и ал. 2 НК;

2. Признава подсъдимия ефрейтор Д. Г. Д.ЗА НЕВИНЕН около 05.15 – 05.30 часа на 18.03.2018 г., в с. Т., на ул. „...“ срещу № ..., да се е заканил с убийство на Т. Р. Г., и ГО ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 144, ал. 3, алт. 1, вр. ал. 1, алт. 1 НК.

На основание чл. 24, ал. 5, т. 1 НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство, водено срещу подсъдимия в частта за причиняване на 18.03.2018 г. около 04:00 ч. – 04:30 ч. в с. Т., на ул. „...“ срещу № ..., както и в двора на имот на ул. “…“ № .., на лека телесна повреда по смисъла на чл. 130, ал. 2 НК на Т. Р. Г..

На основание чл. 190, ал. 1 НПК направените по делото деловодни разноски в общ размер 2 285.15 лв. /две хиляди, двеста осемдесет и пет лв. и петнадесет стотинки/, ДА ОСТАНАТ за сметка на Държавата.

Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред ВКС на РБ в 15-дневен срок от днес.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             

                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

2.

 

 

 

                                                                          

 

 

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg