чл.56,Решение № 188/28. 11. 2006 г. по НОХД №186/2006 г. със съдия-докладчик полк. В. Димитров

              Не могат да бъдат отегчаващи отговорността тези обстоятелства, които са взети предвид от закона при определяне на съответното престъпление.

                Първоинстанционният съд незаконосъобразно е взел под внимание като отегчаващо отговорността на подсъдимите жалбоподатели обстоятелството, че преди са били осъждани за престъпление по чл. 325 ал. 1 НК /стр. 8 от мотивите/. Този извод на първоинстанционния съд представлява нарушение на приложението на материалния закон – чл. 56 НК, тъй като не могат да бъдат отегчаващи отговорността тези обстоятелства, които са взети предвид от закона при определяне на съответното престъпление. Двамата жалбоподатели са осъдени за престъпление по чл. 325 ал. 3 НК - за извършено повторно хулиганство и е недопустимо предишното им осъждане за престъпление по чл. 325 ал. 1 НК да се взема предвид като отегчаващо отговорността им обстоятелство. Поради това обстоятелство и предвид изявеното от подсъдимите жалбоподатели разкаяние и съжаление за извършеното престъпление въззивният съд счете, че са налице основания да намали наказанията на подсъдимите.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg