чл.304б, ал.1,Присъда № 200/07.12.2005 г. по НОХД № 203/2005 г.със съдия-докладчик полк. Ц.Ангелов

             За да е съставомерно деянието по чл.304б, ал.1 НК не е необходимо подсъдимият да е извършил действия, с които да е упражнил влияние при вземането на решение от длъжностно лице в кръга на службата му. Достатъчно  е поискването или получаването на дар, който не му се следва, с цел да се упражни такова влияние върху длъжностно лице.

              За да е съставомерно деянието по чл.304б, ал.1 НК не е необходимо подсъдимият да е извършил действия, с които да е упражнил влияние при вземането на решение от длъжностно лице в кръга на службата му. Достатъчно  е поискването или получаването на дар, който не му се следва, с цел да се упражни такова влияние върху длъжностно лице. А за възможността д-р П. да въздейства върху членовете на ЛКК към хирургично отделение на болницата сочи обстоятелството, че той е бил постоянен член на тази комисия и добре се е познавал с останалите й членове. Безспорно е установено от показанията на  Г., че при срещата им на 13. 10. 2004 г. подсъдимият му е поискал сумата 80 лева, за да му уреди 15 денонощия отпуск по болест, която сума му е платил на 20. 10. 2004 г. Обстоятелството, че подсъдимият е получил от Г. сумата 80 лева, която не му се следва не се оспорва от подсъдимия и се подкрепя от всички останали доказателства събрани в процеса. Видно от показанията на свидетеля Г. той е предал парите на д-р П., поискани от него, с цел да му бъде разрешен домашен отпуск по болест в размер на 15 денонощия. Тези две обстоятелства са достатъчни, за да обосноват наказателната отговорност на подсъдимия по чл.304б, ал.1 НК.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg