чл.301,ал.1,Присъда № 200/07.12.2005 г.по НОХД № 203/2005 г.със съдия-докладчик полк.Петьо Сл.Петков

               При престъплението “подкуп” е налице т. нар. “необходимо съучастие”, т.е. то не може да се извърши еднолично, а са необходими две лица, всяко от които върши не само различно деяние, но и за разлика от обикновеното съучастие - свое отделно престъпление: вземане на подкуп (пасивен подкуп), което се квалифицира по чл. 301 от НК и даване на подкуп (активен подкуп), което се квалифицира по чл. 304 от НК.

              Процесуално е недопустимо да се бездейства по отношение на единия от извършителите на престъплението с цел той да бъдат използван като свидетел срещу други лица, за да се избегне наличието на оговор.  

               За да е налице престъплението подкуп, трябва да съществува връзка, т.нар. “конекситет”, между получената от дееца облага и действието по служба, което той извършва.

 

 

               При престъплението “подкуп” е налице т. нар. “необходимо съучастие”, т.е. то не може да се извърши еднолично, а са необходими две лица, всяко от които върши не само различно деяние, но и за разлика от обикновеното съучастие - свое отделно престъпление: вземане на подкуп (пасивен подкуп), което се квалифицира по чл. 301 от НК и даване на подкуп (активен подкуп), което се квалифицира по чл. 304 от НК. Това означава, че е налице такава връзка между делата на “необходимите” съучастници, която задължително налага разглеждането им в един процес, най-малкото с оглед установяването на обективната истина и вярната оценка на доказателствата. Настоящият състав счита, че показанията на Л. не могат да бъдат ценени изолирано от процесуалното му качество. При описаната в обвинителния акт фактическа обстановка е било задължително срещу него да се повдигне обвинение с оглед на престъпление по чл. 304 ал. 1 от НК, тъй като той не е бил изнудван, а и не е съобщил незабавно на органите на властта и не може да се ползва от разпоредбата на чл. 306 НК. Процесуално е недопустимо да се бездейства по отношение на единия от извършителите на престъплението с цел той да бъдат използван като свидетел срещу други лица, за да се избегне наличието на оговор.  

               Деянието на подсъдимия е несъставомерно и на друго основание. За да е налице престъплението подкуп, трябва да съществува връзка, т.нар. “конекситет”, между получената от дееца облага и действието по служба, което той извършва. С обвинителния акт се твърди, че доктор И. е получил сумата от 100 лева, за да предпише на ефрейтор Л. 15 дни домашен отпуск по болест. Такова действие, предписване на отпуск по болест на Л. до Военно-лекарската комисия, подсъдимият не е извършвал. Последният не е останал в болницата, въпреки че е бил приет за лечение и му е написан лист за история на болестта арх. № 1262/173 от 27.05.2005 година. Такова предписание би могло да бъде написано в графата “Препоръки”, която е непопълнена в този лист, а и по делото липсва друг документ, в който подобно предписание до комисията да е правено от доктор И..

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg