чл.286,Решение №214/02.02.2007г.по НОХД№196/2006г.със съдия-докладчик полк.Д.Фикиин

                     Задължителна предпоставка за съставомерността на деянието по чл. 286, ал. 1 НК е подсъдимият да съзнава, че към момента на уведомяването на надлежния орган набеденият е невинен, защото не е осъществил престъпния състав  и поведението му е напълно правомерно.

                    С действията си подсъдимият е осъществил от обективна страна състава на престъплението по чл. 286, ал. 1, пр. 1 НК, какъвто правен извод е направила и първата инстанция. Видно е, че пред надлежен орган на властта, какъвто е С. районна прокуратура, той е набедил пострадалия Т. в извършено престъпление. Подсъдимият в обясненията си пред първоинстанционния съд не оспорва тези обстоятелства, но твърди, че не е имал намерение да набедява никого, тъй като знаел, че такъв документ не съществува. Задължителна предпоставка за съставомерността на деянието по чл. 286, ал. 1 НК е подсъдимият да съзнава, че към момента на уведомяването на надлежния орган набеденият е невинен, защото не е осъществил престъпния състав  и поведението му е напълно правомерно. Събраните по делото доказателства, с които е разполагал и подсъдимия към датата на подаване на жалбата, не изключват умисъла му за набедяване на пострадалия. Законосъобразно първата инстанция е приела, че и от субективна страна деянието е осъществено.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg