чл.311,Решение №142/20.09.2005г.по НОХД№140/2005г.със съдия-докладчик полк. В. Димитров

           За да е налице съставът на престъплението по чл. 311 ал. 1 НК е задължително да е налице цел да бъде използван документа с невярно съдържание като доказателство за неверните обстоятелства.  

         По отношение на документното престъпление настоящата инстанция споделя напълно доводите на първоинстанционния съд. За да е налице съставът на престъплението по чл. 311 ал. 1 НК е задължително да е налице цел да бъде използван документа с невярно съдържание като доказателство за неверните обстоятелства. В обвинителния акт не е посочена дори хипотетична цел за използването на протокола за оглед, в който било отразено невярното обстоятелство, че автомобилът е оставен на отговорно пазене, а не взет в двора на РПУ. Затова и правилно първоинстанционният съд е приел, че при липсата на такава цел деянието не съставлява престъпление. В протеста се твърди, че това било направено, за да прикрие подсъдимия неизпълнението на служебните си задължения. Тази теза не се подкрепя с никакви доказателства, тъй като от това къде се намира автомобилът по никакъв начин не се определя бързината на разследването. Неясно с каква цел прокурорът, изготвил протеста, е посочил свидетелката А. в допълнителното изложение към него по отношение на обвинението по чл. 311 ал. 1 НК. Тази свидетелка е установила, че подсъдимият е забавил разследването по делото, но по никакъв начин не обвързва това с протокола за оглед или неговото съдържание. В тази му част протестът и изложението към него са напълно несъстоятелни и необосновани, като почиват на твърдения, които са извън доказателствения материал по делото и в разрез с елементарната правна и формална логика.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg