чл.380 ал.2,Решение №138/26.09.2005г.по НОХД№161/2005г.със съдия-докладчик полк. С. Александров

                Отклонението от военна служба е извършено групово, когато е осъществено от две или повече лица.

                 На стр. 5 от мотивите, без да изложи никакви съображения съдът е оправдавал двамата подсъдими по обвиненията им по чл. 380, ал. 2 НК по следния начин: „...Във връзка с решение № Р 383-71 –ВК признава подсъдимите ... за невиновни ... по чл. 380, ал. 2 от НК...”. Цитираното решение в никакъв случай не води до извода, че едно отклонение от военна служба е осъществено групово само ако е извършено от повече от двама военнослужещи. Напротив, съдебната практика е константна и непротиворечива, че отклонението е извършено групово, когато е осъществено от две или повече лица.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg