чл.172а ал.1,Решение №136/16.09.2005г.по НОХД№165/2005г.със съдия-докладчик полк.В.Димитров

           Не заключението на трето лице – в случая „експерт”, а недвусмисленото изявление на носителя на авторското право, че не е разрешило на подсъдимия да използува продукта, се явява основен елемент на доказване на обвинението за престъплението по чл. 172а ал. 1 НК.

           Прокуратурата се е позовала на заключението на „експерт”, че подсъдимият е ползвал програмни продукти без съгласието на носителите на авторското право. Останало е неизяснено кои всъщност са носителите на това право, което би следвало да се установи по съответния ред със съдебната регистрация на юридическите лица, нотариално заверените пълномощни и останалите писмени доказателства, доказващи, че съответното юридическо лице е защитило авторското си право, съгласно българското законодателство, върху съответния програмен продукт. В този смисъл не заключението на трето лице – в случая „експерт”, а недвусмисленото изявление на носителя на авторското право, че не е разрешило на подсъдимия да използува продукта, се явява основен елемент на доказване на обвинението за престъплението по чл. 172а ал. 1 НК.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg