чл.343б,ал.1,Решение №178/04.11.2005г.по НОХД№179/2005г.със съдия-докладчик ген.майор В. Пенгезов

                       На базата на гласните доказателства – свидетелски показания и обяснения на обвиняемия, точното количество, вида и времето на поемане на спиртни напитки от дееца и въз основа на тях заключение на съдебно-медицинска експертиза е възможно да се отговори за концентрацията на алкохол в кръвта към момента на произшествието.     

                      Първоинстанционният съд е изключил от доказателствената основа гласните доказателствени средства и изготвеното въз основа на тях експертно заключение и е признал К. за невинен да е извършил престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Правните съображения за това решение са, че редът за установяване на алкохолното съдържание в кръвта на обвиняемия е „…нарушен изцяло и не е налице способ да се установи действителното фактическо състояние на концентрацията …” л. 16-гърба от мотиви нак.дело.

                    Процедирайки по този начин, основният съд се е произнесъл при превратно, ограничено и неточно възприемане на съдържанието на доказателствените материали /нарушение на чл. 16 от НПК/. Недопустимо е и приетото по същество, че в наказателното производство може да съществува съотношение на достоверност на доказателствата.

                     Разумът на правната уредба в цитираните нормативни актове – Наредба № 9 на МНЗ, МВР, МТ и МП от 1980 година; Наредба № 30 от 27.06.2001 г., на НПК и задължителните указания по точка 4 на Постановление № 1/83 г. на ВС на РБ сочат точно на противен извод от този на първоинстанционния съд, а именно, че наличието на алкохол в кръвта на водача и точната и величина може и следва да бъдат установени и чрез други доказателствени средства и способи за тяхната проверка, предвидени в НПК. 

                    На базата на гласните доказателства – свидетелски показания и обяснения на обвиняемия, точното количество, вида и времето на поемане на спиртни напитки от дееца и въз основа на тях заключение на съдебно-медицинска експертиза е възможно да се отговори за концентрацията на алкохол в кръвта към момента на произшествието. Тогава фактическите обстоятелства за величината на алкохол в кръвта, ако покриват критерия на закона за извършване на деянието в пияно състояние с величина над 1.2 промили ще са изградени въз основа на относими, допустими и годни по НПК доказателствени средства. Противното би означавало да се даде възможност на дееца /водача на МПС/ да черпи права от собственото си неправомерно поведение /отказ от извършване на проверка с техническо средство за употреба на алкохол или неизпълнение на предписание за медицинско изследване/ при налично основание и възможност за реализиране на наказателната му отговорност за престъпление по НК.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg