чл.198,Решение №12/08.03.2007г.по НОХД№14/2007 г.със съдия-докладчик полк.Петър Г.Петков

              Грабежът е съставно престъпление и обхваща престъпните състави на кражбата и принудата - с употреба на сила или заплаха. Като елемент на престъплението грабеж, принудата върху личността на пострадалия е средство да се отнеме предметът на престъплението. Затова, ако в резултат на приложената принуда, пострадалият е претърпял неимуществени вреди – душевни страдания от страх, уплаха или телесни увреждания, тези обстоятелства подлежат на установяване от съда и се явяват предмет на доказване по делото. Виновните лица носят гражданска отговорност за тези щети и съдът в наказателния процес е длъжен да разгледа предявените искове за неимуществени щети, ако не са налице други процесуални пречки да стори това.

            При служебната проверка въззивният съд установи, че съдът неправилно е отказал да приеме за съвместно разглеждане предявените граждански искове на С. и С. Тези искове са за неимуществени вреди в резултат на упражнено срещу тях насилие и получени телесни повреди по време на грабеж. Мотивите на съда да откаже съвместното разглеждане на гражданските искове в наказателния процес са, че грабежът е само присвоително престъпление и затова не засяга телесните увреждания на пострадалите. Грабежът е съставно престъпление и обхваща престъпните състави на кражбата и принудата - с употреба на сила или заплаха. Като елемент на престъплението грабеж, принудата върху личността на пострадалия е средство да се отнеме предметът на престъплението. Затова, ако в резултат на приложената принуда, пострадалият е претърпял неимуществени вреди – душевни страдания от страх, уплаха или телесни увреждания, тези обстоятелства подлежат на установяване от съда и се явяват предмет на доказване по делото. Виновните лица носят гражданска отговорност за тези щети и съдът в наказателния процес е длъжен да разгледа предявените искове за неимуществени щети, ако не са налице други процесуални пречки да стори това.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg