чл.307а,Решение № 95/ 31.05.2006.по НОХД№80/2006г.със съдия-докладчик полк. В. Димитров

                     Разпоредбата на чл. 307а НК императивно налага отнемането именно на предмета на подкупа, като възможността за присъждане на равностойността е дадена само когато предметът липсва.

                       Първоинстанционният съд е допуснал нарушение на разпоредбата на чл. 307а НК като е осъдил подсъдимите да заплатят по 250 лв. на държавата, които са предмет на подкупа. Видно от приложените по делото доказателства сумата от 500 лв., предмет на подкупа е иззета и приложена по делото. Разпоредбата на чл. 307а НК императивно налага отнемането именно на предмета на подкупа, т.е. приложените 500 лв., като възможността за присъждане на равностойността е дадена само когато предметът липсва. В случая предметът на подкупа е налице и той следва да бъде отнет. Затова присъдата в частта й по отношение прилагането на чл. 307а НК следва да бъде изменена, като в полза на държавата се отнемат приложените по делото 500 лв., а осъждането на подсъдимите да заплатят същата сума бъде отменено.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg