чл.172,Решение № 71/02. 05. 2006 г. по НОХД № 36/2006 г. със съдия-докладчик полк. В. Димитров

След като не е било повдигнато обвинение за престъпление от категорията на изчерпателно посочените в разпоредбите на НПК, резултатите от специалните разузнавателни средства е следвало да бъдат унищожени, а не прилагани по делото и обсъждани от съда като доказателство.

При преценката на доказателствата и тяхната допустимост следва да се отбележи, че основният съд е допуснал сериозни нарушения на процесуалния закон. Съгласно разпоредбата на чл. 111 ал. 2 НПК /стар/, която е възпроизведена в чл. 172 НПК /нов/ специални разузнавателни средства се използват при разследване на тежки умишлени престъпления в лимитативно посочени раздели от НК и за специално посочени престъпления. Сред тях не е престъплението по чл. 283 НК, което е леко. Следователно за доказването на това престъпление е недопустимо използването резултатите от специални разузнавателни средства. Правноирелевантно е, че разрешението е било дадено с предположението, че се извършва тежко умишлено престъпление – подкуп. Разпоредбата на чл. 111 ал. 2 НПК /стар/ - чл. 172 НПК /нов/ касае използването на специалните разузнавателни средства в процеса като доказателство, а не само основанието за разрешаването им. Затова, след като не е било повдигнато обвинение за престъпление от категорията на изчерпателно посочените в разпоредбите на НПК, резултатите от специалните разузнавателни средства е следвало да бъдат унищожени, а не прилагани по делото и обсъждани от съда като доказателство.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg