чл.171 ал.2,Решение № 10/07.08.2006 г.по НАХД №9/2006г. със съдия-докладчик полк.Ц.Ангелов

               Преди разпознаването разпознаващите и разпознаваните лица са били в пряк контакт, което противоречи на разпоредбата на чл.171, ал.2 НК. Това обстоятелство се установява и от показанията на поемните лица, разпитани по делото като свидетели. По тези съображения правилно съдът е изключил от доказателствения материал доказателствата, събрани чрез разпознаването, извършено на досъдебното производство.

                Единствените доказателства за конкретното участие на всеки един от обвиняемите в извършване на престъплението се съдържат в протоколите за разпознаване, извършени на досъдебното производство. Както правилно е посочил съдът, извършените разпознавания са опорочени, поради грубо нарушаване на правилата за провеждането на това процесуално следствено действие. Преди разпознаването разпознаващите и разпознаваните лица са били в пряк контакт, което противоречи на разпоредбата на чл.171, ал.2 НК. Това нарушение на процесуалните правила не се оспорва от разпознаващите лица. Това обстоятелство се установява и от показанията на поемните лица, разпитани по делото като свидетели. По тези съображения правилно съдът е изключил от доказателствения материал доказателствата, събрани чрез разпознаването, извършено на досъдебното производство.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg