Присъда
22-11-2012

     П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

57

 

гр. София,  22 ноември 2012 година

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на двадесет и втори ноември две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ВАНКО АНГЕЛОВ

                                                          ЧЛЕНОВЕ:  подполк. МАДЛЕН ДИМИТРОВА

                                                                                 кап. ЛИДИЯ ЕВЛОГИЕВА

 

при секретар Нина Стоянова 

и с участието на прокурора полковник МОМЧИЛ БЕНЧЕВ, разгледа въззивно наказателно от общ характер дело № 43 по описа за 2012 година на съда, докладвано от съдията полковник ВАНКО АНГЕЛОВ, образувано по протест на Плевенската военноокръжна прокуратура и по жалба на частните обвинители Р. Т. Н.и С. А. Н. срещу присъда № 68/26. 07. 2011 г. по НОХД № 68/2010 г. на Плевенския военен съд.

 

            Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 334, т. 2 и чл. 336, ал. 1, т. 2 от НПК съдът

 

П   Р   И   С   Ъ   Д   И:

 

            ОТМЕНЯВА присъда № 68/26.07.2011 година по н о х д № 68/2010 година на Плевенския военен съд, с която подсъдимият подполковник доктор Ц. И. Ц. от МБАЛ-П. към ВМА-С. е признат за невинен и оправдан по обвинението по чл. 343а, ал. 1, буква „б”, вр. с чл. 343, ал. 1, буква „в”, вр. с чл. 342, ал. 1 от НК и вместо нея ПОСТАНОВЯВА НОВА ПРИСЪДА, с която признава подсъдимия подполковник доктор Ц. И. Ц., роден на 05.11.1962 г. в гр. П., живущ в гр. П., ж.к. „Д.”, бл. 424, вх. Ж, ет. 7, ап. 18, българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, ЕГН, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.02.2010 година в град П., при управление на МПС-л.а. джип „Х” с ДК №, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП, като преди да започне движение назад не се убедил, че пътят зад управляваното от него превозно средство е свободен и че няма да създаде опасност за останалите участници в движението, и при движението си назад не е наблюдавал непрекъснато пътя зад превозното средство и по непредпазливост причинил смъртта на Т. Н. Н. от град П., като след деянието е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалия и на основание чл. 343а, ал. 1, буква „б”, вр. с чл. 343, ал. 1, буква „в”, вр. с чл. 342, ал. 1 и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на 8 (осем) месеца лишаване от свобода.

            На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното на подсъдимия Ц. И. Ц. наказание лишаване от свобода с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК от 3(три) години.

            На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Ц. И. Ц. от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от 1(една) година.

            На основание чл. 189, ал. 3 НПК ОСЪЖДА подсъдимия Ц. И. Ц. да заплати направените по делото разноски в размер на 4 399.40 (четири хиляди триста деветдесет и девет лева и 40 ст.) в полза на държавата.

 

            Присъдата може да бъде протестирана и обжалвана пред Върховния касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от днес.

 

                                                                      

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg