Решение
16-10-2012

                                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                                                                                      №  П49

София, 16.10.2012 г.

 

                                                                                                            В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на осми октомври  две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                  ЧЛЕНОВЕ: полк.  ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                          полк.  ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

 

 

 

при секретар МАРГАРИТА ПЕТРОВА

и с участието на прокурора полк. Колев

разгледа наказателно дело № П45 по описа за 2012 година

докладвано от съдията  полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

образувано по протест на прокурор от Софийската военноокръжна прокуратура срещу присъда № П10/20. 06. 2012 г. по нохд № П10/2012 г. на Софийския военен съд.

 

=====================================

Водим от изложеното и на основание чл. 338 от НПК Военно-апелативният съд

Р  Е  Ш  И :

           

ПОТВЪРЖДАВА присъда № П10/20. 06. 2012 г. по нохд № П10/2012 г. на Софийския военен съд.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховен касационен съд на РБ в петнадесетдневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        

                                                             ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg