Решение
17-12-2012

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ П-60

 

София, 17.12. 2012 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на двадесет и шести ноември две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.  ПЕТЪР Г. ПЕТКОВ

                          ЧЛЕНОВЕ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН 

                                                  полк.  ПЕТЬО  СЛ. ПЕТКОВ

 

 

 

при секретар Емилия Стоянова

и с участието на прокурора полк. Данов

разгледа наказателно дело 60 по описа за 2012 година

докладвано от съдията  полк.  ПЕТЪР Г. ПЕТКОВ,

образувано по жалба от защитника на подсъдимия старши сержант от резерва И. Л. Ц., бивш военнослужещ във военно формирование  – С.срещу присъда № П 207/03.10.2012 г. г. по нохд № П 207/2012 г. Софийския военен съд.

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

Р  Е  Ш  И :

 

ИЗМЕНЯВА  присъда № П 207/03.10.2012 г. г. по нохд № П 207/2012 г. Софийския военен съд като я ОТМЕНЯ в гражданскоосъдителната й част, с която подсъдимият . Л.Ц. е осъден да заплати на Министерство на отбраната сумата от  . лева, ведно със законната лихва и присъдената държавна такса и прекратява производството по предявения граждански иск.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховен касационен съд на РБ в петнадесетдневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        

                                                              ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg