Присъда
23-01-2013

 

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

  П- 3

 

гр. София,  23 януари 2013 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание, при закрити врата, на двадесет и трети януари две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

ЧЛЕНОВЕ: полк. ЮЛИЯН БАНКОВ

  полк. ПЕТЪР СТОЯНОВ

 

 

при секретар Емилия Стоянова

и с участието на прокурора полк. Момчил Бенчев

разгледа наказателно дело от общ характер № П-61 по описа за 2012 г., докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по протест на Военно-окръжна прокуратура – София против присъда № П 518/14.07.2011 година по   нохд  № П 518/2010 година на Софийския военен съд.

           

Hа основание чл. 336, ал. 1, т. 2  от НПК Военно-апелативният съд

 

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

          ОТМЕНЯ изцялоприсъда№ П 518/14.07.2011 година по  нохд  № П 518/2010 година на Софийския военен съд, и вместо нея

ПОСТАНОВЯВА нова присъда, с която ПРИЗНАВА подсъдимите бивш гл. серж. Красимир Георгиев Кръстев и бивш гл. серж. Петко Трендафилов Петков, и двамата от ПСО – СДВР, за ВИНОВНИ в това, че:

          За времето от 21:00 часа на 21.07.2003 г. до 05:00 часа на 22.07.2003 г., в района на с. Долни Богров, в склад за строителни материали на фирма „Ем Джи Ес“ ЕООД, двамата подсъдими, като лица от състава на Министерство на вътрешните работи – полицаи в група „Водачи на служебни кучета” от 02 сектор на “Полицейски сили за охрана” в направление „Охранителна полиция” при РЗ „Полиция” - СДВР, в съучастие като съизвършители, спомогнали на лицето Николай Иванов Методиев, извършило престъпление, да бъде осуетено спрямо него наказателно преследване, без да са се споразумели с това лице преди да е извършило самото престъпление, като допуснали Николай Иванов Методиев да организира разпломбирането и подмяната на стоката в поверените на подсъдимите полицаи автомобили за охрана, поради което и на основание чл. 294, ал. 4, алт. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2/стар текст редакция ДВ бр. 62 от 1997 г./ и чл. 54 от НК ги ОСЪЖДА:

-        бивш. гл. серж. Красимир Георгиев Кръстев на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода,

-        бивш гл. серж. Петко Трендафилов Петков на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложените наказания лишаване от свобода на подсъдимите с изпитателен срок от по ЧЕТИРИ ГОДИНИ за всеки от тях.

Признава подсъдимите за невинни и ги оправдава по обвинението им за това, че в съучастие като съизвършители, спомогнали на лицето Николай Иванов Методиев, извършило престъпление, да бъде осуетено спрямо него наказателно преследване, без да са се споразумели с това лице преди да е извършило самото престъпление, като допуснали Николай Иванов Методиев да организира разпломбирането и подмяната на стоката в т.а. “ДАФ” с ДК № С 3088 КС и ремарке с ДК № С 6270 ЕН.

ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана пред Върховния касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от днес.

                                                

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg