Военно-апелативен съд


Наказателно от общ характер

No 6 / 2013

Срещу:

присъда № 131/16.11.2012 г. по нохд № 131/2012 г. на Варненския военен съд, постъпило по протест от Варненска военно-окръжна прокуратура и жалби от подсъдимите: П. С. П.; Е. В. И.; И. Н. Т.; Т. М. Т.; Ю. С. Е.

Основания за образуване:

жалба  от  П. С. П. (Подсъдим)
жалба  от  Е. В. И. (Подсъдим)
жалба  от  И. Н. Т. (Подсъдим)
жалба  от  Т. М. Т. (Подсъдим)
жалба  от  Ю. С. Е. (Подсъдим)
протест  от  Варненска военно-окръжна прокуратура
Образувано на: 14-01-2013
Статус:
Влязло в сила
Дата: 16-01-14

Документи:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg