Военно-апелативен съд


Наказателно от общ характер

No 11 / 2013

Срещу:

Присъда № 0080/06.12.2012 г. по чмнд № 0080/2012 г. на Софийския военен съд постъпило по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура и жалби от подсъдимия А. А. В. и гражданските ищци Г. Н. М. и Н. У. М.

Основания за образуване:

жалба  от  А. А. В. (Подсъдим)
жалба  от  Г. Н. М. (Граждански ищец)
жалба  от  Н. У. М. (Граждански ищец)
протест  от  Софийска военно-окръжна прокуратура
Образувано на: 24-01-2013
Статус:
Влязло в сила
Дата: 18-03-14

Документи:
Решение (05-07-2013)
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg