Решение
16-04-2013
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ П15

София, 16 април 2013 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на четвърти март две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                   ЧЛЕНОВЕ: полк  РУМЕН ПЕТКОВ

                                        полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

 

при секретар ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА

и с участието на прокурора полк. БЕНЧЕВ

разгледа наказателно дело № П13 по описа за 2013 година

докладвано от съдията  полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

образувано по протест на прокурор от Софийската военноокръжна прокуратура срещу присъда № П10/20. 06. 2012 г. по нохд № П10/2012 г. на Софийския военен съд.

 

..............................................................................

Водим от изложеното и на основание чл. 338 от НПК Военно-апелативният съд

Р  Е  Ш  И :

           

ПОТВЪРЖДАВАприсъда № П10/20. 06. 2012 г. по нохд № П10/2012 г. на Софийския военен съд.

РЕШЕНИЕТОможе да бъде обжалвано и протестирано пред Върховен касационен съд на РБ в петнадесетдневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:             

                                                                             ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg