Военно-апелативен съд


Наказателно от общ характер

No 21 / 2013

Срещу:

Присъда № 19/15.01.2013 г. по нохд № 175/2012 г. на Пловдивския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия И. Р. Г. и жалба от граждански ищец Военни клубове и Военно почивно дело

Основания за образуване:

жалба  от  И. Р. Г. (Подсъдим)
жалба  от  Военни клубове и Военно почивно дело (Граждански ищец)
Образувано на: 11-03-2013
Статус:
Влязло в сила
Дата: 15-04-14

Документи:
Мотиви (16-12-2013)
Присъда (18-11-2013)
© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg