Военно-апелативен съд


Наказателно от общ характер

No 22 / 2013

Срещу:

присъда № 98/07.03.2012 г. по нохд № 98/2007 г. на Софийския военен съд, постъпило по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура и жалби от граждански ищци: В. Г. А.; М. С. А.; Н. В. Г.; Р. В. Г.

Основания за образуване:

жалба  от  В. Г. А. (Граждански ищец)
жалба  от  М. С. А. (Граждански ищец)
жалба  от  Н. В. Г. (Граждански ищец)
жалба  от  Р. В. Г. (Граждански ищец)
протест  от  Софийска военно-окръжна прокуратура
Образувано на: 22-03-2013
Статус:
Влязло в сила
Дата: 03-01-14

Документи:
Решение (25-07-2013)
© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg