Определение
17-06-2013

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

010

 

гр. София, 17.06.2013 година

 

В   И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д  А

 

          Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на петнадесети април две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                              ЧЛЕНОВЕ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

при секретар Теодора Спасова

и с участието на прокурора подп. ИВО ПЕТКОВ 

разгледа частно наказателно дело № 019 по описа за 2013 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба на осъдения А. Г. М.-понастоящем в затвора В. срещу определение № 027 от 11.03.2013 г. по ЧНД 027/ 2013 г.на Софийския военен съд.

 

          ……………………………………………………………………..

Предвид горното и на основание чл.335,ал.2, вр.с чл.348, ал.3, т.3  НПК Военно-апелативният съд

                  

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

          ОТМЕНЯВА определение № 027 от 11.03.2013 г. по ЧНД 027/2013 г. на Софийският военен съд.

          ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Варненския районен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                               ЧЛЕНОВЕ:

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg