Определение
22-04-2013

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

011  

 

гр. София, 22 април 2013 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на двадесет и втори април две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

                        ЧЛЕНОВЕ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                                           полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

при секретар  МАРГАРИТА ПЕТРОВА

с участието на военния прокурор полк.  Бенчев,

разгледа частно наказателно дело  023 по описа за 2013 година,

докладвано от съдията полк.   ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ,

образувано по жалба на защитника на обвиняемия И.С. М., против определение № 0107/15.04.2013 г. по частно наказателно дело №  0107/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

 

           По тези изложени съображения и на основание чл. 65 ал. 9 от НПК, Военно-апелативният съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

           

ПОТВЪРЖДАВА  определение № 0107/15.04.2013 г. по частно наказателно дело №  0107/2013 г. по описа на Софийския военен съд, с което е оставена без уважение молбата  на защитника на обвиняемия по ДП по № 54-С-Сл/2012 г. на СВОП  И. С.М.    за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража” в по-лека и  е определен двумесечен срок, през който мярката за неотклонение да не може да се обжалва.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:    

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg