Военно-апелативен съд


Наказателно-частно

No 25 / 2013

Срещу:

Протокол от 08.05.2013 г. по чнд № 19/2013 г. на Варненския военен съд по протест от Варненска военно-окръжна прокуратура, с обвиняем Н.А.Н.

Основания за образуване:

протест  от  Варненска военно-окръжна прокуратура
Образувано на: 22-05-2013
Статус:
Влязло в сила
Дата: 22-05-13

Документи:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg