Определение
20-05-2013

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 015

 

гр. София, 20 май 2013 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

          Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание, при закрити врата, на двадесети май две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

                     ЧЛЕНОВЕ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                                    полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

 

при секретар  Теодора Спасова

с участието на военния прокурор подп.  Иво Петков,

разгледа частно наказателно дело  026 по описа за 2013 година,

докладвано от съдията полк.   ДИМИТЪР ФИКИИН,

образувано по жалба на защитника на обвиняемия И. И. М., против определение № 0129/13.05.2013 г. по частно наказателно дело №  0129/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

 

          Производството е по реда на чл. 65 НПК.

          ........................................................................

Ето защо и на основание чл. 65, ал. 9 НПК Военно-апелативният съд

 

 

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

 

ОТМЕНЯ определение № 0129/13.05.2013 г. по частно наказателно дело №  0129/2013 г. по описа на Софийския военен съд, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия И. И. М. по ДП по № 54-С-Сл/2012 г. на СВОП  за изменение на мярката му за неотклонение от „Домашен арест” в „Подписка” и

          ИЗМЕНЯ взетата мярка за неотклонение на обвиняемия по ДП по № 54-С-Сл/2012 г. на СВОП полицай И. И. М., с ЕГН ..., от  “Домашен арест” в „ГАРАНЦИЯ” в размер на 2500 лева, вносима в 7-дневен срок от днес.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:

 

                

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg