Определение
23-05-2013

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е  

№ П-17

гр. София, 23 май 2013 година

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание, при закрити врата, на двадесет и трети май две хиляди и тринадесета година, в състав:

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                        ЧЛЕНОВЕ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                                                   полк. ПЕТЬО СЛАВОВ ПЕТКОВ

при секретар Теодора Спасова

и с участието на военния прокурор подп. Иво Петков,

разгледа частно наказателно дело № П-27/2013 г., по описа на съда, докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по частен протест на Софийската военно-окръжна прокуратура, против определение № П 132/18.05.2013 г. по чнд № П 132/2013 г. на Софийския военен съд.

          .............................................................

           

Ето защо и на основание чл. 65, ал. 9 НПК Военно-апелативният съд

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

ПОТВЪРЖДАВА определение № П 132/18.05.2013 г. по чнд № П 132/2013 г. на Софийския военен съд, с което е изменена взетата спрямо обвиняемия гр.л. С.С. С.– ЕГН , мярка за неотклонение от “Задържане под стража” в “Гаранция” в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, вносима в 10-дневен срок от обявяване на определението на първоинстанционния съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                           ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg