Военно-апелативен съд


Наказателно от общ характер

No 29 / 2013

Срещу:

Присъда № 35/23.04.2012 г. по нохд № 35/2012 г. на Плевенския военен съд постъпило по жалба от подсъдимия Н. Г. А., с граждански ищец Военни клубове и военно-почивно дело

Основания за образуване:

жалба  от  Н. Г. А. (Подсъдим)
Образувано на: 12-06-2013
Статус:
Влязло в сила
Дата: 06-01-14

Документи:
Решение (22-07-2013)
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg