Определение
18-07-2013

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 021   

 

гр. София, 18 юли 2013 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание при закрити врата на осемнадесети юли две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

 ЧЛЕНОВЕ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

   полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

 

при секретар  Катя Симова

с участието на военния прокурор полк.  Данчо Данов,

разгледа частно наказателно дело  034 по описа за 2013 година,

докладвано от съдията полк.  РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по жалба на обвиняемия И. С. М. от гр. София чрез защитника адв. Д. Д. от САК против определение № 0162/09.07.2013 г. по частно наказателно дело №  0162/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

......................................

Военно-апелативният съд в настоящия състав на основание чл. 62, ал. 2 във връзка с чл. 64, ал. 8 от НПК,

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА  определение № 0162/09.07.2013 г. по частно наказателно дело №  0162/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

ЧЛЕНОВЕ:
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg