Определение
31-07-2013
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 15

София,   31.07. 2013 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

          Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и шести юли две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:   полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                               ЧЛЕНОВЕ:  полк.  ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                                                   полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

 

при секретар Теодора Спасова

разгледа частно наказателно дело № 36 по описа за 2013 година

докладвано от съдията  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

образувано по частен протест на Пловдивската военноокръжна прокуратура против определение № 25/20.06.2013 година по н о х д № 402/2012 година на Пловдивския военен съд.

С протестираното определение състав на Пловдивския военен съд по реда на чл. 306 ал. 1 т. 4 от НПК се е произнесъл по въпроса какво да стане с веществените доказателства по н о х д № 402/2012 година на Пловдивския военен съд.

 Прокурорът е останал недоволен от разпореждането на съда да бъде предаден на ДГС (Държавно горско стопанство) Пловдив един брой билет за лов № серия и един брой удостоверение за подборно ловуване с №  серия, а същевременно съдът е разпоредил един брой членска карта на Съюз на ловците и риболовците в България с №  да бъде върната на подсъдимия, въпреки че същият бил лишен от право на лов. Иска се протестираното определение да бъде отменено в частта му относно членската карта като същата бъде предадена на ловно – рибарското дружество, а да не бъде връщана на подсъдимия.

Въззивният съд намира, че членската карта издадена от обществена организация не е имала и няма никакво отношение към главния факт на процеса и в този смисъл не е ясно защо е била прилагана като доказателство по делото. Не е работа на наказателния съд да се занимава с членството на подсъдимия в различни обществени организации с нестопанска цел, каквато се явява Съюза на ловците и риболовците в България. Още повече че прокурорът не се е постарал да приложи като доказателство устава на организацията, за да преценява съдът може ли осъдения да членува в организацията или не. Работа на съответната организация е да дава или отнема членски карти. При това положение съвсем правилно първостепенният съд е разпоредил връщане на членската карта на генерал Т.

Предвид изложеното и на основание чл. 345 ал. 1 от НПК Военно-апелативният съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 25/20.06.2013 г. по нохд № 402/2012 г. на Пловдивския военен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на жалба и протест.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

                                                            

      ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg