Определение
07-08-2013

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 П-16

 

гр. София, 07.08.2013 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на седми август две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                        ЧЛЕНОВЕ: полк. СВИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ

                                                           полк. ЕМИЛ РАЙКОВСКИ

 

при секретар М. ПЕТРОВА

разгледа частно наказателно дело № П- 38 по описа за 2013 година

докладвано от съдията полк.  ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

образувано по протест на прокурор от Софийската военноокръжна прокуратура, против разпореждане по НОХД № 164/2013 г. от съдия-докладчик от Софийския военен съд.

 

            Военно-апелативният съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Поради горното и на основание 249 ал. 3 вр. чл. 345 ал. 1 от НПК Военно-апелативният съд    

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

             

ОТМЕНЯВА разпореждане от  18. 07. 2013 г. по НОХД 164/2013 г. на Софийския военен съд в частта му относно обвинението по чл. чл. 202 ал. 2 т. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 20 ал. 4 НК по отношение на обвиняемия Т. Д.Т. и в частта му относно предявяване на разследването.

            ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от  18. 07. 2013 г. по НОХД 164/2013 г. на Софийския военен съд в останалата му част, с което е прекратено съдебното производство по делото и същото е върнато на прокурора, като обосновано, законосъобразно и правилно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg