Определение
09-08-2013
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 П17

София, 09 август 2013 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на девети август две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                       ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                                                    полк.  ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

при секретар Нина Стоянова

разгледа частно наказателно дело № П-39 по описа за 2013 година

докладвано от съдията  полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

образувано по частен протест на Софийската военноокръжна прокуратура и по частна жалба от адв. М. Д. - защитник на обвиняемия по досъдебно производство № 7-СЛ/2010 година на СВОП полк. доцент В. Т. Ц. – началник на УНГ клиника при ВМА – С. срещу определение № П-166/24.07.2013 г. по чнд № П-166/2013 г. на Софийския военен съд.

 

...................................................

 

Предвид изложеното и на основание чл. 243 ал. 7 от НПК Военно-апелативният съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № П-166/24.07.2013 г. по чнд № П-166/2013 г. на Софийския военен съд, с което е отменено постановлението от 01.07.2013 година на прокурор от Военноокръжна прокуратура София за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 7-СЛ/2010 г. по описа на същата прокуратура и е върнато делото на прокуратурата със задължителни указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на жалба и протест.

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                            

                                                         ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg