Определение
15-08-2013

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

024

 

гр. София, 15.08. 2013 година

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на  петнадесети август две хиляди и  тринадесета година, в състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

                           ЧЛЕНОВЕ: полк.  ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                                                полк.  РУМЕН ПЕТКОВ

при секретар   Теодора Спасова

        с участието на военния прокурор полк. ВЕСЕЛИН СТОЕВ,

разгледа частно наказателно дело  042 по описа за 2013 година,

докладвано от съдията полк.   Петър Петков,

образувано по жалба на защитника на обвиняемия Д. Ц. Д., против определение №0173/08.08.2013г. по частно наказателно дело № 0173/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

 

…………………………………………………………

По тези изложени съображения и на основание чл. 65 ал. 9 от НПК, Военно-апелативният съд

 

                                                  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА  определение №0173/08.08.2013г. по частно наказателно дело  № 0173/2013 г. по описа на Софийския военен съд, с което е оставена без уважение молбата  на обвиняемия по ДП по № 54-С-Сл/2012 г. на СВОП   Д. Ц. Д.    за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража” в по-лека и  е определен двумесечен срок, през който мярката за неотклонение да не може да се обжалва.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

                                                                     

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:    

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg