Определение
27-08-2013

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 026

гр. София, 27 август 2013 година

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

               Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание, при закрити врата, на  двадесет и седми август две хиляди и тринадесета година в състав:

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

                                       ЧЛЕНОВЕ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                                          полк.  РУМЕН ПЕТКОВ

при секретар   Нина Стоянова

с участието на военния прокурор подполк.  Нивелин Начев,

разгледа частно наказателно дело №  043 по описа за 2013 година,

докладвано от съдията полк.   Румен Петков,

образувано по жалба от адвокат Й. К. – защитник на обвиняемия ефрейтор И.В. И. от в.ф.– Г. Б., против определение № 0175/15. 08. 2013 г. по частно наказателно дело № 0175/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

……………………………………………

              

По изложените съображения и на основание чл. 65, ал. 9 от НПК, Военно-апелативният съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

               ПОТВЪРЖДАВА определение № 0175/15.08.2013 г. по частно наказателно дело № 0175/2013 г. по описа на Софийския военен съд, с което е оставена без уважение молбата  на обвиняемия ефрейтор И. В. И. от в.ф.– Г. Б. по ДП по № 54-С-Сл/2012 г. на СВОП за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража” в по-лека, както и определения двумесечен срок за недопустимост на ново искане за мярката за неотклонение на същото лице.

               ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ:  

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg