Определение
24-09-2013

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  021

гр. София,  24. 09. 2013 година

                                                       

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

          Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и тринадесета година, в състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР Г. ПЕТКОВ

          ЧЛЕНОВЕ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                         полк. РУМЕН ПЕТКОВ

при секретар Нина Стоянова

разгледа частно наказателно дело № 043 по описа за 2013 година

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

по постъпила молба от адвокат Й. Д. К. против протоколно определение от 22. 08. 2013 г.  по чнд № 043/2013 г. по описа на Военно-апелативния съд.

.....................................................

По  изложените съображения, Военно-апелативният съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на адвокат Й. Д. К. за отмяна на наложената глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, наложена с протоколно определение от 22. 08. 2013 г. по чнд № 043/2013 г. на Военно-апелативния съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          ЧЛЕНОВЕ:  

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg