Решение
18-09-2013

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

0031

                                  

гр.София, 18 септември 2013 година

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на осемнадесети септември две хиляди и тринадесета година  в състав:

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                  ЧЛЕНОВЕ:полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ         

       полк. ПЕТЬО СЛАВОВ ПЕТКОВ

                                                             

при секретар Емилия Стоянова

и с участието на прокурора    полк. КРАСИМИР КОЛЕВ

разгледа наказателно общ характер дело № 0038 по описа за 2013 година, докладвано от съдията полк. ПЕТЬО СЛАВОВ ПЕТКОВ,

образувано по протест на Сливенската военноокръжна прокуратура и жалба от гражданския ищец Министерство на вътрешните работи срещу присъда № 67/21.05.2013 г. по нохд № 420/2012 г. на Пловдивския военен съд.

          ..................................................................................................................

         

 Р   Е   Ш   И  :

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 67/21.05.2013 г. по нохд № 420/2012 г. на Пловдивския военен съд.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховния касационен съд на РБ в петнадесетдневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            

ЧЛЕНОВЕ:  

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg